Disclaimer

DISCLAIMER

De informatie die wordt aangeboden op deze shop is met grote zorg samengesteld. Vuurwater.shop kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie op deze webshop, noch kan Vuurwater.shop instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. Vuurwater.shop kan eveneens niet garanderen dat de Vuurwater.shop en de voor de shop gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Vuurwater.shop behoudt zich het recht voor om de Vuurwater.shop ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beƫindigen. Vuurwater.shop streeft er naar deze site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze site wijst Vuurwater.shop iedere aansprakelijkheid af.

Privacy bescherming

De persoonlijke gegevens die u op deze webshop invult, worden uitsluitend door ons gebruikt ten behoeve van het specifieke doel, waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voorbeelden hiervan zijn: deelname aan een wedstrijd of beantwoording van uw vraag. Vuurwater.shop houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. Deze site bevat links of verwijzingen naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy regels hanteren, voor de inhoud van deze andere websites kan Vuurwater.shop geen verantwoordelijkheid dragen. Vuurwater.shop raadt u aan, alvorens u op andere websites persoonlijke gegevens verstrekt, zich van deze regels op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid

Vuurwater.shop sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van Vuurwater.shop of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van Vuurwater.shop.